КАК ДА ИЗВЪРШВАМЕ ЕФЕКТИВНО ДИРЕКТНИТЕ ПРОДАЖБИ?

Хората и компаниите имат нужди и проблеми. В продажбите Вашата основна задача е да се свържете с дадени клиенти, за да определите дали Вашите решения ще отговорят на техните нужди и ще решат техните проблеми. Колкото повече, по-добре и по-осъзнато правите това, толкова по-успешни ще бъдете и толкова повече ще продавате.

Атанаска Колева

Експерт Банково Дело и B2B Продажби

Статия 2

Продажбите са жизнената сила на всеки бизнес. Без тях няма начин да придобиете клиенти, да увели-чите приходите си и да постигнете дългосрочен растеж. Особено днес, когато купувачите имат стотици, ако не и хиляди възможности за избор – от основополагащо значение е да се изготви следното:

  • Обстойно проучване на пазара;
  • Избиране и фокусиране върху конкретна таргет група;
  • Избор на най-подходящите канали за продажба;
  • Изготвяне на ясна стратегия за действие.

Продажбата не трябва да се разглежда като еднократно събитие, а като процес. Дори при наличие на отличен продукт или услуга, в дългосрочен план ефективни са само онези компании, които следват конкретен и логичен процес на продажби. Ясно дефинираният процес на продажби, който може да се повтаря отново и отново, за да конвертира потенциални клиенти в плащащи клиенти – ще доведе до постоянен растеж на приходите.

Проучвания показват, че компаниите с установени продажбени процеси генерират 28% повече приходи от тези, които не го правят.

Цикълът на продажбите се състои от 6 основни етапа. Важно е обаче да се отбележи, че това не важи за всеки бизнес, като цикълът на B2B Sales (продажби към компании) е много по-дълъг и включва повече етапи в сравнение с цикъла на B2C Sales (продажби към физически лица).

Ето кои са и основните етапа в процеса на продажба: 

ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА

Преди да започнете да продавате продукт или услуга на потенциални клиенти, е важно да отделите време, за да изготвите идеалния клиентски профил. Чрез дефинирането на идеалния Ви клиент ще започнете да забелязвате модели, които ще се окажат полезни при процеса на продажба.

За да достигнете до потенциалните си клиенти, трябва да направите проучване какви хора е по-вероятно да използват услугата или продукта Ви. Нужно е да имате информация относно това какви хора са клиентите Ви, какви са техните нужди, какво ги мотивира, какви са техните страхове и стремежи, какви медии следват, къде могат да бъдат намерени, каква добавена стойност им предлагате с вашия продукт или услуга – както и какво предлагат конкурентите Ви в бранша. 

Помнете, че привличането на нови клиенти е свързано главно с разбиране на техните нужди – трябва да намерите решение на проблема им, а не да търсите проблем за решението, което имате.

За да сверите часовника си и по останалите точки в процеса на продажби, моля запишете се за нашият мейл бюлетин и ще получите безплатно книгата ни „Експертни съвети за експертни решения“, в която ще намерите останалата част от статията. Благодарим Ви за отделеното време!