НАШИТЕ УСЛУГИ

IMD офис Co-working
Писна ли Ви да работите от вкъщи?

Станете част от най-новия 24/7 Co-working Space в Пловдив

Новото място за стартиране и развитие на бизнес в Пловдив – там, където идеите се превръщат в реалност, бачкаме здраво и се забавляваме качествено!

БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Ще структурираме Вашия бизнес план в зависимост от неговата цел. Всеки тип бизнес план засяга различни аспекти от Вашия бизнес и ги представя по различен начин. 

БИЗНЕС ПЛАН ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Експерти с опит в банковия сектор ще разработят Вашия бизнес план, за да имате най-висок шанс Вашия фирмен кредит да бъде одобрен.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ГРАНТ / ФРАНЧАЙЗ

Можем да изготвим бизнес план по предварително зададени критерии – за евро проекти, публични програми, франчайз планове.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Търсите финансиране от Бизнес Ангел, VC или start-up акселератор? Ние знаем какво търсят във всеки Бизнес План или Pitch Deck.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСПЕХ

Ако сте заделили бюджет за стартиране или разширяване на дейността Ви, ще изготвим за Вас детайлна стратегия за управление и маркетинг.

АНАЛИЗИ И РАЗРАБОТКИ

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ

Анализираме Вашите финанси с цел установяване финансовото здраве на фирмата Ви, както и даваме съвети за оптимизация на финансовата й структура.

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ

Можем да разработим за Вас финансови модели за стартиращи проекти, както и финансови сценарии по зададени от Вас критерии.

АНАЛИЗИ НА ПАЗАРА

Проучваме Вашия пазар и ключовите трендове свързани с Вашия бизнес. Това може да бъде както Българския пазар, така и UK или US пазара.

АНАЛИЗИ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Проучваме изоснови Вашите конкуренти – ценовите им стратегии, маркетинг, продуктова гама, както и друга изискана от Вас информация.

СЪДЕЙСТВИЕ

КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ

IMD ще ангажира експерти с опит във Вашата индустрия, които да Ви консултират по всички важни въпроси за бизнеса Ви, да разработят и проведат обучения за екипа Ви.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

IMD работи с експерти и партньори, които могат да съдействат за изграждането на Вашето он-лайн присъствие - уебсайт, он-лайн маркетинг, киберсигурност, IT системи.

"ЗНАМ ПРАВИЛНИЯ ЧОВЕК ЗА ТОВА!"

IMD разполага с обширна мрежа от контакти в различни браншове, на които може да Ви представи. Познаваме правилните хора за успешната реализация на Вашия проект.

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

IMD може да Ви съдейства за селекцията на правилното финансиране за Вашия бизнес, независимо дали е стартиращ или вече имате установена фирма на пазара.

ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ "МИСИЯ"

„Невъзможно е една компания да прави всичко за бизнеса“
Така е. За това изградихме екосистема от компании, институции и експерти, посредством които работим за Вас.

Консултация с юрист и счетоводител

Брандиране

 • помощ при избирането на име за бизнеса
 • помощ при избиране и закупуване на домейн и хостинг
 • лого дизайн

Бизнес план START – наръчник за бизнеса, може да бъде представян пред потенциални партньори, клиенти, банки, инвеститори

 • Резюме на бизнеса
 • Тенденции и пазар
 • Конкуренция и диференциация
 • Маркетингов план
 • Цели
 • SWOT Анализ
 • Оперативна структура
 • Финанси – прогнозен паричен поток за 1 година, ключови предположения за приходите и разходите
 • График за реализацията на проекта

Откриване на ООД или ЕООД и банкови сметки

⇒Landing-page уебсайт с до 5 страници

 • Изработка на индивидуален и модерен дизайн
 • Общи настройки
 • Настройки на хостинг, домейн, DNS и nameservers
 • Създаване на страници с релевантни URL
 • Качване на съдържание
 • Създаване на медия за сайта
 • Създаване на ефективна контактна форма
 • Изграждане на правилна структура за SEO оптимизация
 • Изграждане на функционалности
 • Интеграция с google и социалните мрежи
 • Конвертиране на снимките за скорост на сайта
 • Подготовка за интеграции с видеа (youtube)
 • Адаптивен дизайн (компютър, телефон, таблет)
 • Първоначална SEO оптимизация

Връзка с потенциални доставчици, партньори и клиенти – представяме Вас и бизнеса Ви пред ключови контакти от мрежата на IMD

Подарък – книгата „Наръчник на управителя“ изготвена от екипа на IMD, с цел да Ви въведе в ключовата информация за всеки стартиращ управител

Консултация с юрист и счетоводител

Брандиране

 • помощ при избирането на име за бизнеса
 • помощ при избиране и закупуване на домейн и хостинг
 • лого дизайн

Бизнес план STRATEGY – детайлен наръчник за бизнеса, може да бъде представян пред потенциални партньори, клиенти, банки, инвеститори

 1. Резюме на бизнеса
 2. Реализация на предлаганите продукти / услуги
 3. Състояние на пазара
   • Генерално състояние на индустрията
   • Анализ на конкретен пазарен сегмент, пряко свързан с бизнес модела
   • Ключови трендове и прогнози
   • Пазарен дял и анализ на конкуренцията
 4. Подробен SWOT Анализ
 5. Маркетинг план
 6. Оперативен план
 7. Финанси
   • Подробна разбивка на приходи, разходи и променливи. Изготвяне на интерактивна таблица, в която да се следят финансите след стартиране на бизнеса
   • Прогнозен паричен поток за 2 години
 8. График за реализация на проекта и крайъгълни камъни

Откриване на ООД или ЕООД и банкови сметки

⇒Изготвяне на уебсайт или он-лайн магазин с до 50 подстраници

 • Изработка на индивидуален и модерен дизайн
 • Настройки на функционалности за онлайн продажби
 • Конфигуриране на плащания в сайта
 • Настройки на хостинг, домейн, DNS и nameservers
 • Създаване на страници с релевантни URL
 • Създаване и качване на съдържание
 • Създаване на медия за сайта
 • Създаване на ефективна контактна форма
 • Изграждане на правилна структура за SEO оптимизация
 • Изграждане на функционалности
 • Интеграция с google и социалните мрежи
 • Конвертиране на снимките за скорост на сайта
 • Адаптивен дизайн (компютър, телефон, таблет)
 • Първоначална SEO оптимизация

Изготвяне на 2 рекламни видеа до 55 секунди, всяко с по 3 hooks (начални 3 секунди, които да привличат вниманието на потенциалния клиент) – 6 отделни видеа, всяко в размери 4:5 (Facebook, LinkedIn, Instagram) и 1080:1920 (формат „прав телефон“ за Reels, Stories, TikTok)

Връзка с потенциални доставчици, партньори и клиенти – представяме Вас и бизнеса Ви пред ключови контакти от мрежата на IMD

Достъп до споделена дигитална библиотека с над 30 книги за личностно развитие, бизнес стартиране и ключови предприемачески умения

Подарък – книгата „Наръчник на управителя“ изготвена от екипа на IMD, с цел да Ви въведе в ключовата информация за всеки стартиращ управител

Достъп до LinkedIn чат група с контакти на IMD

Консултация с юрист и счетоводител

Консултация със софтуерен архитект

Брейнсторминг ден с консултанти от екипа на IMD

Тестване на концепцията за обратна връзка от пазара

Брандиране

 • разработка на бранд стратегия
 • помощ при избирането на име за бизнеса
 • помощ при избиране и закупуване на домейн и хостинг
 • бранд дизайн

Бизнес план START-UP – детайлен наръчник за бизнеса, предназначен за представяне пред инвеститори и start-up акселератори

 1. Резюме (Executive summary) – въведение в проекта, продукта, целевите групи, бизнес модела и начинът, по който компанията генерира приходи
 2. Проблемът и решението (The problem and our solution) – описание за проблемите на пазара, които са породили идеята за компанията и как проекта разрешава тези проблеми
 3. Демо на продукта (Product description) – описание и демонстрация на основните функционалности на продукта
 4. Описание на проекта (Project brief)
   • Описание (Project description)
   • Бизнес модел и парични потоци (Business model and revenue streams description)
   • Мисия, визия и цели (Mission, vision, and objectives)
 5. Текущ напредък (Current traction)
   • Текущо състояние на продукта (Level of product completion)
   • Tекущо състояние на финансите – инвестирани до момента средства и генерирани приходи (Financial traction)
 6. Целеви пазар, възможности и ключови трендове (Target market, opportunities and key trends)
   • Размер на пазара (Market size)
   • Ключови трендове в индустрията (Key Industry Trends)
   • Пазарни възможности (Market opportunities)
   • Целеви пазар (Target market)
   • Изводи (Conclusions)
 7. Маркетингова стратегия (Go-to-market strategies)
   • Описание на целевите групи (Target groups)
   • Маркетингов план за достигане до всяка от групите – онлайн и офлайн канали на продажби (Marketing plan description)
 8. Конкуренция и диференциация (Competition and differentiation)
   • Анализ на конкуренцията – анализ на 3 конкурентни компании (Competitor analysis)
     • Описание функционалностите на конкурентните продукти (Competitor functionality)
     • Описание на бизнес модела и ценовите условия на конкурентните компании (Competitor business model)
   • Описание конкурентните предимства на проекта (Competitive edge description)
 9. Екип и структура на компанията (Team and company structure)
   • Текущи и потенциални членове на екипа, целеви кадри за наемане (Current and potential team members, required hires)
   • Структура на отделите – йерархия (Company hierarchy)
   • Структура на собствеността (Ownership structure)
 10. Нужна инвестиция и етапи на финансиране (Funding requirements and investment rounds) – това бива изчислено след разработването на финансовите прогнози, за да могат да бъдат преценени точните суми и конкретните периоди, в които ще бъдат нужни.
 11. Финансови прогнози за 36 месеца в 3 сценария – песимистичен, реалистичен, оптимистичен
   • Ключови предположения за приходите (Key revenue assumptions)
   • Генериране на приходи (Revenue generation)
   • Разходи (Expenses)
   • Прогнозен паричен поток (Financial projections)
   • Точка на рентабилност (Break-even point)
   • Възвръщаемост на инвестицията (ROI)
   • Дистрибуция на печалбата (Profit allocation)
 12. Етапи на развитие и стратегия за изход (Milestones & Exit Strategy) – времева линия с основните моменти от развитието на проекта до момента, както и предстоящи такива. Описание и пояснения на всяка от стъпките в развитието, крайна цел на проекта.
 13. Бъдещо развитие на проекта (Future directions) – информация за потенциалните разклонения и амбиции за проекта в дългосрочен план.

Изготвяне на Pitch-deck презентация

Откриване на ООД или АД и банкови сметки

Изготвяне на 2 корпоративни видеа с най-висок клас техника и ефекти + дрон шотове

Връзка с потенциални партньори, клиенти, технически екип, инвеститори и акселератори – представяме Вас и бизнеса Ви пред ключови контакти от мрежата на IMD

Достъп до споделена дигитална библиотека с над 30 книги за личностно развитие, бизнес стартиране и ключови предприемачески умения

Подарък – книгата „Наръчник на управителя“ изготвена от екипа на IMD, с цел да Ви въведе в ключовата информация за всеки стартиращ управител

Достъп до LinkedIn чат група с контакти на IMD

Участие в бизнес подкасти с партньорската мрежа на IMD

Работни станции в 24/7 Start-up Co-working space на IMD

ТЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА, НАПРАВЕТЕ ГО И ВИЕ!

"Проявените качества коректност, отговорност и професионализъм, дават основание на ръководството на “Стратегическа Сигурност и Охрана” ООД, да препоръчаме IMD като надежден и лоялен партньор, и ръководители на проекти, които имат опита, знанието и умението да изпълняват качествено и в срок възложените им проекти."
Стоян Михайлов
Управител на "Стратегическа Сигурност и Охрана" ООД
"Нашата start-up фирма получи изключително ценна помощ от IMD за изготвянето на професионално структуриран и изчерпателен бизнес план, предназначен за представяне пред потенциални инвеститори в „невъзможно” кратък срок. Екипът, управляван от Пенко Стоев по много интелигентен начин вникна в същността и спецификите на проекта, като представи убедителен собствен маркетингов анализ."
Христо Антов
Управител и Творчески Директор на dRadiant Ltd.
"Професионализъм и коректност! Препоръчвам! Успех!"

ВСЕ ОЩЕ СЕ ЧУДИТЕ? ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ОЩЕ СЕГА!

Ако все още имате въпроси – и бихте искали да обсъдим лично Вашият проект или запитване, можете директно да запазите час за безплатна он-лайн консултация по Zoom с член на нашия екип.

Ще се радваме да научим повече за Вас и бизнеса Ви!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQ)

„Ако повторението е майка на знанието, то питането е бащата“
Пенко Стоев, Основател на IMD

Цената на всеки проект се определя индивидуално спрямо неговата сложност, предоставената от Вас информация, вида на бизнеса и неговата структура. Предлагаме както по-бюджетни, така и по-премиум варианти на различните ни услуги.  Моля, изпратете запитване чрез формата ни за контакт, разкажете накратко за Вашия проект – и ще се свържем с Вас, за да изготвим заедно индивидуална оферта.

Никакъв. Това обикновено е тема на разговор ако имате нужда от бизнес план за първия си бизнес. Ще сключим договор с Вас като физическо лице, както и ще Ви издадем фактура за ФЛ.

Имаме определени критерии, на база които сключваме партньорства с различни фирми, организации и институции. В процеса на работа преценяме дали да продължим с всяко ново партньорство или не. Моля, изпратете запитване чрез формата ни за контакт, за да преценим дали можем да си бъдем полезни. Ако отговорът ни е положителен, ще се свържем с Вас.

Ако Вие имате солиден опит в конкретна сфера, работите 9-5 или като независим консултант, имате нужда от допълнителни доходи – защо не работите с нас по интересни проекти през свободното си време? Моля, изпратете запитване чрез формата ни за контакт, като при интерес ще се свържем с Вас за он-лайн интервю.