КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ОТНОШЕНИЯТА СИ С БАНКИТЕ И ПРОЦЕСА НА КРЕДИТИРАНЕ?

При развитието на всяка компания се налага да извършването на инвестиции, а не винаги това може да се осъществи със собствени средства. Тук идва момента, в който трябва да се обърнат към финансова институция и в частност банка. При кандидатстване за кредит от банка бизнес собственикът трябва да бъде наясно какво иска да постигне с инвестицията, как точно ще се реализира тя и какви са изискванията на самата банка относно процеса по кандидатстване. Сега ще разгледаме всеки един елемент по-детайлно.  

Атанаска Колева

Експерт Банково Дело и B2B Продажби

Диана Рангелова

Експерт Банково Дело и Бизнес Планиране

ucb-branch-2019

КАКВО ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С ИНВЕСТИЦИЯТА?

Преди да кандидатствате за финансиране трябва да имате ясна представа как инвестицията ще се осъществи и какво влияние ще окаже тя върху Вашия бизнес. Това означава първо и най-важно – да знаете каква е точната сума, необходима във всеки един етап от инвестицията, както и кой ще бъде изпълнител / продавач / доставчик, посредством който ще реализирате идеята.  Препоръчително е да има събрани две или три оферти, което показва, че сте сериозни в намеренията си и сте направили необходимите предварителни проучвания на пазара преди да потърсите кредит. Другият важен елемент е да имате изградена представа в какъв времеви диапазон ще се изпълни инвестицията и дали са на лице фактори, които могат да я възпрепятстват. В случай че такива има, задължително трябва да съществува план за преодоляването им и буферна сума за покриване на разходите за тези действия.

Всяка идея за инвестиция възниква при нужда от оптимизация или подобряване на някой аспект от бизнеса. В тази връзка е важно да сте подготвени с информация как точно направените вложения ще подобрят дейността Ви и каква ще е тяхната възвръщаемост. Нужно е да изготвите Бизнес План, в който да се посочва дали ще е необходимо наемане на нов персонал, какви са целите за разширяване на клиентската база, с какъв процент ще нарастват приходите и след колко време бизнесът ще успее за изплати инвестицията.

КАК ДА ПРЕДСТАВИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛА СИ НА БАНКАТА ПО ЕФЕКТИВЕН НАЧИН?

Когато търсите финансиране от външна институции трябва да познавате в детайли бизнеса си и да представите начина, по който той функционира. В тази връзка трябва да сте готови да дадете точни и ясни отговори на следните въпроси:

 

 • Кой е собственикът на капитала и кой е управителят?
 • Има ли бизнесът други свързани фирми?
 • Какъв е бизнес опита на управителя?
 • Каква е йерархичната структура в компанията?
 • Имало ли е промяна на собствеността и на какво се е дължала тя?
 • Каква е дейността на компанията и дали се извършва само на българския пазар или и на чуждестранния?  
 • В зависимост от извършваната дейност, какви са етапите на производствения цикъл или какъв е начинът на предоставяне на самата услуга?  
 • От кога се осъществява дейността и променяла ли се е във времето?
 • Имало ли е кризисни моменти и как са били преодолявани?
 • Кои са клиентите на компанията?
 • Кои са доставчиците на компанията?
 • Съществува ли зависимост от някой от контрагентите?
 • Взаимоотношенията с клиенти и доставчици дългосрочни ли са?
 • Имало ли е проблемни вземания във времето?
 • Кои са каналите за реализация на предлаганите продукти или услуги?
 • Има ли изградена маркетингова стратегия и каква е тя?
 • Какви активи притежава компанията?
 • Има ли текущи активни задължения към финансови институции (какъв е остатъка на задължението и какъв е размера на месечните вноски)?
 • Има ли натрупани задължения към доставчици и ако да, на какво се дължи това?
 • Какви са плановете за бъдещо развитие на компанията?

За да научите повече задължителните счетоводни документи при кандидатстване на банков кредит, както и кои са най-важните финансови показатели за банките – моля запишете се за нашият мейл бюлетин и ще получите безплатно книгата ни „Експертни съвети за експертни решения“, в която ще намерите останалата част от статията. Благодарим Ви за отделеното време!